"Furta"

Ogłoszenie


Jest to forum powołaniowe, którego celem jest wspólne dążenie do Pana Boga, szukanie Go, odkrywanie swego powołania..., a więc modlimy się za siebie :)

1.Używamy tylko jednego konta i nie tworzymy podobnych nicków ani avatarów.
2.Dbamy o język na forum. Nie używamy wulgaryzmów.
3.Szanujemy się wzajemnie. Nie obrażamy, nie oczerniamy, nie wyśmiewamy innych forumowiczów.
4.Używamy ogólnie przyjętych zasad kultury.
5.Wszelkie naruszenia regulaminu czy jakieś zaistniałe konflikty powinny być zgłoszone administracji.
6 Nie piszemy krótkich postów typu: "ok.", "acha", "super" itd.
7.Nie tworzymy nowych wątków, jeśli taki temat już istnieje, szukamy.
8.Kolor czerwony jest przeznaczony tylko dla administratorów i moderatorów forum.
9.Jeśli wklejamy coś z jakiegoś źródła, wklejamy też link lub piszemy skąd to wzięliśmy, żeby nie naruszać praw autorskich.
10. Dbamy o porządek na forum. Staramy się nie pisać posta pod postem, używamy funkcji "edytuj", wyjątkiem może być odświeżenie tematu.
11. W związku z przeprowadzanymi na forum porządkami, przynajmniej raz na rok trzeba napisać chociaż jeden post. Osoby nieaktywne będą usuwane z forum.

Rangi na forum są jedynie symboliczne, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

#1 2012-02-21 21:51:36

szukajaca Boga

Gość

Koronki! :)

Kochani, chciałabym się podzielić z Wami kilkoma koronkami
Zachęcam i Was do dzielenia się Bardzo lubię różne takie koroneczki, oprócz Koronki do Miłosierdzia Bożego jest ich dość sporo. na poczatek może Koronka do bł. Marii Franciszki Siedliskiej, założycielki Nazaretanek

(do odmawiania na różańcu)

Znak Krzyża świętego
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na pierwszym dużym paciorku:
Ojcze nasz…

Na 3 małych paciorkach:
Bądź uwielbiony Jezu, Dziecię Najświętszej Rodziny.
Bądź pochwalona Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny.
Bądź pochwalony Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny.

Na każdym dużym paciorku:
Najświętsza Rodzino, wspieraj nas.

Na 10 małych paciorkach:
Błogosławiona Mario Franciszko, uproś łaski w rodzinach.

 

#2 2012-02-22 12:41:20

dzidziuś

Gość

Re: Koronki! :)

Koronka do św. Józefa

Na krzyżyku:
Pozdrawiam Cię, święty Józefie, łaski Bożej pełen, błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony owoc żywota najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. Święty Józefie, Piastunie Dzieciątka Jezus i Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na dużych paciorkach
Jezu, Maryjo, święty Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, bądźcie ze mną przy skonaniu.
Jezu, Maryjo, święty Józefie, niech przy Was w pokoju oddam duszę Bogu.

Na małych paciorkach
Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami.

Na zakończenie koronki:
Pod twoją obronę uciekamy się, święty Józefie, mniemany Ojcze Wcielonego Syna Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Ojcze chwalebny i błogosławiony. Opiekunie nasz, Patronie nasz, Pocieszycielu nasz, z Twoim mniemanym Synem najmilszym Jezusem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, Twojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj.

W. Módl się za nami, święty Józefie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, abyśmy wsparci zasługami świętego Józefa, Oblubieńca Przenajświętszej Rodzicielki Twojej, za Jego przyczyną i wstawiennictwem otrzymali to, czego prośbami własnymi uzyskać nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

#3 2012-02-22 19:14:29

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa


ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.
Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.
Można rozpocząć następującą modlitwą:

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.
Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miło­sierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

Na dużych   paciorkach:
V.   Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,
R.   Na   uleczenie   ran   dusz   naszych.

Na małych paciorkach:
V. O mój Jezu, Przebaczenia i Mi­łosierdzia!
R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany itd.


OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:
1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasłu­ga Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany   dają moc nad sercem Boga.
2. Kto jest w jakiejkolwiek potrze­bie, niech z wiarą i ufnością przycho­dzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mo­jej Męki, z Moich przebitych Ran Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Ra­ny. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.
3. Moje Rany Najśw. uświęcają du­sze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świę­tości. Ci,   którzy czcić je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie.
4. W moich Ranach zawsze oczyś­cić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia Nabożeństwo do Moich Ran jest lekar­stwom na te czasy nieprawości.
5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nie­skończonej zasługi i sprawią pociechy Mojemu Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.
6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzesz­ników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówio­nym przez was w koronce spuszczam kroplę krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawróce­nie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny ofia­rowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na
uleczenie ran dusz na­szych."
7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz na­wet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.
8. Mając Moje Rany, macie wszy­stko. Przez nie dokonywa się grun­townych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.
9. Wezwania do Najśw. Ran wyjed­nywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czer­pać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie się czego lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.
10. Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czymprędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran". Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.
11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Ra­ny za grzeszników, nie zapominaj czy­nić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najśw. Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.
12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich za­sług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecz­nemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najśw. Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

Ostatnio edytowany przez szukajaca Boga (2012-02-24 12:05:51)

 

#4 2012-02-26 19:03:40

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi

- Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
- Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
- Chwała Ojcu...
- Jak była na poczatku...

1. Dziewico Niepokalana, bez grzechu poczęta, któraś wszystkie poruszenia swego przeczystego Serca do Boga kierowała i byłaś wciąż poddana Jego woli, uproś mi, bym z całego serca brzydził/a się grzechem i nauczył/a się od Ciebie żyć zawsze z poddaniem się woli Boga.
Ojcze nasz... 7 x Zdrowas Maryjo...

2. Podziwiam, Maryjo, głęboką pokorę Twoją, w której błogosławione Twe Serce zaniepokoiło się, gdyś usłyszała zwiastowanie Archanioła Gabriela, że zostałaś wybrana na Matkę Syna Bożego, choć sama uznałaś się za najniższą służebnicę Pańską. Wstydząc się pychy swojej, proszę Cię o łaskę serca skruszonego i uniżonego, bym poznając swoją nędzę, mógł/mogła otrzymać chwałę, obiecaną tym, którzy są prawdziwie pokornego serca.
Ojcze nasz... 7 x Zdrowas Maryjo...

3. Dziewico błogosławiona, któraś w najsłodszym Sercu swoim zachowała jako cenny skarb słowa swego Syna, Jezusa, a rozmyślając wzniosłe tajemnice w nich zawarte, żyłaś jedynie dla Boga, wstydzę się przed Toba, że moje serce jest tak zimne. O droga Matko, wyjednaj mi łaskę, bym rozmyślając nieustannie o prawie Bożym, usiłował/a Ciebie naśladować w gorliwym pełnieniu cnót chrzescijanskich.
Ojcze nasz... 7 x Zdrowas Maryjo...

4. Chwalebna Królowo męczenników, której swięte Serce zostało podczas męki Syna boleśnie przeszyte mieczem, zapowiedzianym przez starca Symeona, wyjednaj memu sercu prawdziwe męstwo i świętą cierpliwość w znoszeniu przykrości i przeciwnosci życia, abym krzyżując swe ciało z jego pożadliwościami i idąc w umartwieniu krzyża, okazał/a się prawdziwym dzieckiem Twoim.
Ojcze nasz... 7 x Zdrowas Maryjo...

5. Różo mistyczna, Maryjo, Twoje Serce najmilsze, płonące ogniem najżywszej miłosci, przyjęło nas u stóp krzyża za dzieci; przez to stałaś się najczulszą Matką naszą. Spraw, bym czuł/a słodycz Twego macierzyńskiego Serca i potęgę Twego orędownictwa u Jezusa we wszystkich niebezpieczeństwach życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Niech serce, moje z Twoim zawsze zjednoczone miłuje Jezusa teraz i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz... 7 x Zdrowas Maryjo...

 

#5 2012-02-26 19:04:41

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

KORONKA DO PŁOMIENIA MIŁOŚCI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Na pamiątkę 5 Najświętszych Ran Pana Jezusa
czynimy 5 razy znak Krzyża Świętego.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Zamiast Ojcze Nasz ...

Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Zamiast Zdrowaś Maryjo ...

Matko ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków . Amen (3 x)

Słowa Matki Bożej:
Od zaraz dodajcie do każdej Modlitwy, którą kierujecie do mnie następującą prośbę:

Matko Boża! Rozlej na całą ludzkość działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

To jest właśnie ta modlitwa, mocą której wy oślepiać będziecie szatana. Matka Boża prosiła o rozpowszechnianie na cały świat tej modlitwy. Matka Najświętsza objawiła na Węgrzech wybranej duszy Płomień Miłości Swojego Najświętszego Serca. Kto odprawia to nabożeństwo uprasza wiele łask.

 

#6 2012-02-26 19:06:06

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi
(odmawia się na zwykłym różańcu)

Na krzyżyku mówimy:
Całym sercem wielbię i kocham Ciebie Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci Najświętsze Serce Jezusa: błagam Cię, uproś mi łaskę miłowania Go co raz czystszą i gorętszą miłością i kierowania wszystkich spraw moich ku czci i chwale Boga W Trójcy Świętej Jedynego Amen.

Na dużych paciorkach mówimy:
Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością.

Na małych paciorkach:
Słodkie Serce Maryi bądź moim zbawieniem.

Na zakończenie Koronki mówimy:
Niech zawsze i wszędzie będą znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej.

 

#7 2012-02-26 20:57:17

 Hebronka

Za Króla! Za Ojczyznę! Za ile?

Zarejestrowany: 2011-04-25
Posty: 321

Re: Koronki! :)

O ja, ile tych koronek ! Wszystkie są, że tak powiem, "zatwierdzone" przez KK ?

Offline

 

#8 2012-02-27 11:03:38

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa jest zatwierdzona (modlą się nią np. Pasjonistki czy Samarytanki Benedyktynki) a o tych ostatnich nie wiem, ale dobre pytanie

 

#9 2012-02-28 10:07:27

Kasia K

Administrator

4576923
Skąd: Witnica
Zarejestrowany: 2009-02-07
Posty: 2027
Punktów :   14 

Re: Koronki! :)

Koronka do Aniołów Stróżów

Odmawia się ją na zwykłym różańcu

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga Ojca

Na dużych paciorkach

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na małych paciorkach

Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

Na zakończenie

Za wstawiennictwem Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi ulituj się nad nami i nad całym światem.


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.

Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje! (30.05.2010)             
mój blog- zapraszam:  http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#10 2012-02-29 17:33:53

pea

Gość

Re: Koronki! :)

A mnie zastanawia czemu one są nazywane właśnie "koronkami"?

 

#11 2012-02-29 18:03:56

szukajaca Boga

Gość

Re: Koronki! :)

Tez kiedyś nad tym myślałam, gdzieś już o tym czytałam i wiedziałam czemu ale nie pamiętam

 

#12 2012-02-29 22:10:27

 weraikon

Użytkownik

Skąd: Wrocław
Zarejestrowany: 2011-08-17
Posty: 1227
Punktów :   

Re: Koronki! :)

KORONKA

Do Krwawych Łez Matki Bożej    O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.Na dużych paciorkach:

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.Na małych paciorkach: (7x)

O Jezu, wysłuchaj prośby nasze - przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

                                                               

Na zakończenie:

(3x) „O Jezu spójrz..."Modlitwa

O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.


„Dałem ci poznać całą twą nędzę, abyś cała oparła się na Mnie… Ile Mi zaufasz, tyle ci pomogę”.

Offline

 

#13 2013-02-11 16:33:26

Kasia K

Administrator

4576923
Skąd: Witnica
Zarejestrowany: 2009-02-07
Posty: 2027
Punktów :   14 

Re: Koronki! :)

Na Wielki Post polecam:

Różaniec (Koronka) Siedmiu Boleści

Matka Boża z Kibeho obiecała, że odmawiający Różaniec do Jej Siedmiu Boleści otrzymają szczególne łaski:
1. Najtwardsze serca doznają łaski nawrócenia.
2. Nastąpią uwolnienia z różnych złych obsesji i zniewoleń.
3. Słabości charakteru zostaną uzdrowione.
4. Modląc się we wtorki i w piątki wiele próśb zostanie wysłuchanych.
5. Pokój zapanuje w tych rodzinach.
6. Osoby te poznają głębię wielu Bożych tajemnic.

Maryja podkreślała, że Różaniec ten jest skutecznym środkiem walki z szatanem i lekarstwem na wszelkie zło współczesnych czasów. Prosiła, by odmawiać go szczególnie we wtorki  w€“ dzień pierwszych objawień w Kibeho, oraz w piątek w€“ dzień przypominający śmierć Jezusa, podczas Wielkiego Postu, a także w wigilie świąt, które przypominają nam mękę i śmierć Jezusa oraz w święta maryjne.
Koronka ta to kolejne dane nam z nieba „koło ratunkowe”. Wykorzystajmy je gorliwie i otoczmy modlitwą nasze rodziny, a szczególnie najmłodsze pokolenie, które jest najbardziej narażone na panujące „znieczulenie” na Zło oraz grzech. Warto zauważyć, o czym mówiła także Maryja, że Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej nie zastąpi tradycyjnej modlitwy różańcowej.

Jak odmawiać Różaniec (Koronkę) do Siedmiu Boleści Matki Bożej:

http://www.ludwik.com.pl/rozaniecsiedmiubolesci.htm


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.

Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje! (30.05.2010)             
mój blog- zapraszam:  http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

#14 2014-02-06 16:30:10

kamień

Gość

Re: Koronki! :)

Wiele z powyższych Koronek można odnaleźć w modlitewniku Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa autorstwa R. Szaffer. Z wielką radością przedstawiam Wam Koronkę do Maryi Niepokalanej "Pomóż nam Matko"
Na początku odmawiamy: Ojcze nasz..., Zdrowaś ..., Wierzę w Boga Ojca...
Na dużych paciorkach : Matko Boża, wlej do wszystkich serc Płomień Miłości i działaj Swoimi Łaskami.
Na małych paciorkach: Pomóż nam, Matko.
Na zakończenie: 3x Jezu, Maryjo, Józefie, kochamy was, pomóżcie nam!
Miłości Boża, rozpal wszystkie serca Swoją Miłością poprzez działanie łask Płomienia Miłości Ducha Świętego i Niepokalanej Matki. Amen.
"Pomóż nam, Matko!" - wymawiaj te słowa we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych (udrękach, pokusach, rozpaczy, chorobie, cierpieniu, tragediach), a otrzymasz zadziwiającą pomoc Matki Bożej, która pomoże Ci przetrwać najtrudniejsze chwile.
(Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, R. Szaffer, s. 250)

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
http://vestavne-skrine.eu