"Furta"

Ogłoszenie


Jest to forum powołaniowe, którego celem jest wspólne dążenie do Pana Boga, szukanie Go, odkrywanie swego powołania..., a więc modlimy się za siebie :)

1.Używamy tylko jednego konta i nie tworzymy podobnych nicków ani avatarów.
2.Dbamy o język na forum. Nie używamy wulgaryzmów.
3.Szanujemy się wzajemnie. Nie obrażamy, nie oczerniamy, nie wyśmiewamy innych forumowiczów.
4.Używamy ogólnie przyjętych zasad kultury.
5.Wszelkie naruszenia regulaminu czy jakieś zaistniałe konflikty powinny być zgłoszone administracji.
6 Nie piszemy krótkich postów typu: "ok.", "acha", "super" itd.
7.Nie tworzymy nowych wątków, jeśli taki temat już istnieje, szukamy.
8.Kolor czerwony jest przeznaczony tylko dla administratorów i moderatorów forum.
9.Jeśli wklejamy coś z jakiegoś źródła, wklejamy też link lub piszemy skąd to wzięliśmy, żeby nie naruszać praw autorskich.
10. Dbamy o porządek na forum. Staramy się nie pisać posta pod postem, używamy funkcji "edytuj", wyjątkiem może być odświeżenie tematu.
11. W związku z przeprowadzanymi na forum porządkami, przynajmniej raz na rok trzeba napisać chociaż jeden post. Osoby nieaktywne będą usuwane z forum.

Rangi na forum są jedynie symboliczne, nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

#1 2014-07-31 14:12:01

Kasia K

Administrator

4576923
Skąd: Witnica
Zarejestrowany: 2009-02-07
Posty: 2027
Punktów :   14 

Nowenna za wstawiennictwem św. Klary

2 sierpnia rozpoczyna się nowenna za wstawiennictwem św. Klary.
Zapraszam do modlitwy

Nowenna do św. Klary z Asyżu

Wprowadzenie

Święta Klaro, Ty byłaś pierwszą naśladowczynią świętego Franciszka, który całym sercem
umiłował Chrystusa. Tak jak on przylgnęłaś do Chrystusa ubogiego i ukrzyżowanego. Nic i
nikt, i nigdy nie rozdzielił tego wspaniałego zjednoczenia, tej gorącej miłości. Ciałem byłaś
pielgrzymem na tej ziemi, lecz duchem zamieszkiwałaś już w niebiosach. Twym udziałem
były wszystkie jaśniejące cnoty, a najbardziej ze wszystkich - miłość. Ze względu na nie
jaśniejesz na niebie i na ziemi. Oczywiście nie świecisz własnym światłem, lecz przez Ciebie
promieniuje samo światło Boga. To światło było strzeżone w zamkniętym klasztorze, lecz
tajemniczo promieniowało na cały świat. Uproś nam tę łaskę, abyśmy - tak jak Ty - umiłowali
Chrystusa, który dla nas urodził się ubogim, żył w ubóstwie i umarł nagi na krzyżu, abyśmy
byli zwierciadłem, które odbija Boże światło dla wszystkich ludzi na świecie.
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze Światłości, od Ciebie pochodzi wszelkie dobro i
wszelki dar doskonały. Błagamy Cię, abyśmy za przykładem świętego Ojca naszego
Franciszka i świętej Klary całym sercem umiłowali Chrystusa czystego, ubogiego i
posłusznego aż do śmierci. Ty, który pozwoliłeś nam rozpocząć dobre dzieło, spraw, abyśmy
każdego dnia wzrastali w Twej miłości i dostąpili łaski zjednoczenia z Tobą w szczęśliwej
wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwy na poszczególne dni nowenny

Dzień 1 - 2 sierpnia
Święta Klaro, Twoje serce od najwcześniejszej młodości płonęło gorącą miłością Boga i
żarliwym pragnieniem oddania się Jemu. Uproś nam, abyśmy szukali i miłowali to, co jest w
niebie i tak doszli do posiadania Boga w Trójcy Jedynego, któremu cześć i chwała na wieki
wieków. Amen.
Dzień 2 - 3 sierpnia
Święta Klaro, Ty tak wielkodusznie porzuciłaś bogactwa i rozkosze domu rodzicielskiego,
aby poślubić Chrystusa ubogiego. Naucz nas nie przywiązywać się do bogactw i
przyjemności tego świata. Niech, za Twoim przykładem, przez dobre uczynki gromadzimy
sobie skarby w niebie. Amen.
Dzień 3 - 4 sierpnia
Święta Klaro, Ty mimo anielskiej niewinności oddawałaś się ostrej pokucie. Uproś nam
ducha pokuty, abyśmy przejęci prawdziwym żalem za grzechy zadośćuczynili za nie Bogu i
w ten sposób uzyskali Jego łaskę i zbawienie. Amen.
Dzień 4 - 5 sierpnia
Święta Klaro, najwierniejsza córko i uczennico pokornego Franciszka z Asyżu, pociągnij nas
swym przykładem na ścieżki pokory, abyśmy poznawszy własną nicość oraz wielkość Boga,
umieli pomniejszać się, aby wzrastał w nas Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Dzień 5 - 6 sierpnia
Święta Klaro, Ty gorąco miłowałaś i wiernie naśladowałaś Chrystusa Ukrzyżowanego.
Otwórz przed nami księgę krzyża, abyśmy uczyli się z niej, jak znosić nasze cierpienia i
miłować Tego, który za nas cierpiał aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Amen.
Dzień 6 - 7 sierpnia
Święta Klaro, Twoja niezachwiana ufność przynaglała Serce Boże do czynienia przez Ciebie
cudów. Uproś nam dar dziecięcej ufności, abyśmy powierzając się we wszystkich
trudnościach Bożej Opatrzności, zawsze doznawali Jej pomocy. Amen.
Dzień 7 - 8 sierpnia
Święta Klaro, Twoje życie było jednym wielkim aktem uwielbienia Boga. Uproś nam łaskę
nieustannej modlitwy, aby wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki były zwrócone ku Niemu i
zjednywały nam i całemu światu Jego błogosławieństwo. Amen.
Dzień 8 - 9 sierpnia
Święta Klaro, Ty tak dobrze rozumiałaś i wiernie pełniłaś ewangeliczną miłość bliźniego.
Naucz nas prawdziwej miłości naszych bliźnich, abyśmy mogli być nazwani dziećmi naszego
Ojca w niebie. Amen.
Dzień 9 - 10 sierpnia
Święta Klaro, mimo zupełnego oderwania się od świata żarliwie modliłaś się za niego i
pragnęłaś zbawienia wszystkich. Uproś nam podobną gorliwość, abyśmy w miarę naszych sił
i możliwości szerzyli królestwo Chrystusa na ziemi i zasłużyli na koronę chwały w niebie.
Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Boże, Źródło światła i miłości, Ty ubogaciłeś świętą Klarę tak licznymi cnotami, że zajaśniała
wspaniale na firmamencie Kościoła; prosimy, niech nas olśni blask jej cnót, a jej
wstawiennictwo niech nam pomoże wzrastać w miłości Chrystusa za wzorem świętego Ojca
naszego Franciszka. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do św. Klary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro,
Przez Boga objawiona światu przed narodzeniem,
Przez Chrystusa nazwana światłem świata,
W młodości wybrana na służbę Bogu,
Porzucająca świat dla Chrystusa,
Klejnocie Jezusa i Maryi,
Miłująca Chrystusa Cierpiącego,
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
Uczczona obecnością Jezusa i Maryi,
Matko wielu dziewic zakonnych,
Wraz z siostrami przyjęta przez Jezusa pod opiekę,
Otrzymująca błogosławieństwo Ojca Świętego,
Niewzruszona w wierze,
Ugruntowana w nadziei,
Płonąca miłością seraficzną,
Lilio anielskiej czystości,
Zwyciężająca pokusy ciała,
Gardząca bogactwami i marnością światową,
Miłująca najwyższe ubóstwo,
Perło posłuszeństwa,
Wzorze głębokiej pokory,
Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Promieniejąca na świat swoją świętością,
Zaszczycona darem proroctwa,
Sławna cudami,
Odważna pogromicielko złych duchów,
Najukochańsza córko świętego Ojca Franciszka,
Gorliwa naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Ukochana Siostro Braci Mniejszych,
Ozdobo Zakonu Serafickiego,
Uczestniczko niebieskiej chwały,
Orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Klaro.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: (modlitwy do wyboru)

Boże, Dawco pokoju i Źródło miłości, Ty obdarzyłeś świętą Klarę, Twą oblubienicę,
przedziwną miłością Ciebie i bliźniego; spraw, prosimy, abyśmy za jej przyczyną trwali w
Twojej miłości i dla Ciebie miłowali wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże, Ty sprawiłeś, że święta Klara wśród niezliczonych dziewic zajaśniała niezwykłym
blaskiem cnót; daj, abyśmy przez jej zasługi i wstawiennictwo naśladowali świetlany
przykład jej życia i dostąpili radosnego oglądania Twego Oblicza w Królestwie niebieskim.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Wpatrywać się Panie, w Twe święte Ciało, pragnę do końca moich dni,
bo me serce Ciebie pokochało, ukrytego w białej Hostii.

Bądź uwielbiony za dzieła Twoje, modlitwą uczyń życie moje! (30.05.2010)             
mój blog- zapraszam:  http://wszystkozaczynasieodmodlitwy.blogspot.com/

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Szamba betonowe Siemiatycze https://jaworzyna-slaska.szamba-betonowe360.pl sennik online